FIRST PRIZE
 
11
Nov
Aritz Aranburu Azpiazu
 
SECOND PRIZE
 
1
Dec
Iker Fuentes Martínez de Osaba
 
 
THIRD PRIZE
 
12
Nov
Txaber Trojaola Renovales
 
ONLINE FOLLOWER'S PRIZE
 
12
Nov
Txaber Trojaola Renovales
 
 
 
 
 
 
 
Mundaka   Mundakako Udala   Mundakako Surf Taldea
 
 
Biscaytik
 
 
 
 
  © 2012 Mundaka, All Rights Reserved.